top of page

ABN پارس

شبکه فارسی زبان مسیحی برای فارسی زبانان سراسر جهان

امروز جای خود را رزرو کنید و در یک ماجراجویی ماهیگیری محلی حرکت کنید.

بهترین تجربه ماهیگیری

من یک پاراگراف هستم اینجا را کلیک کنید تا متن خود را اضافه کنید و من را ویرایش کنید. به کاربران خود اجازه دهید شما را بشناسند.

مزمور 91
1 هر که در پناه حق تعالی ساکن است
    در سایه حق تعالی آرام خواهد گرفت.[a]
2 در مورد خداوند خواهم گفت: «او پناهگاه و قلعه من است.
    خدای من که به او اعتماد دارم.»

3 مطمئناً او شما را نجات خواهد داد
    از دام مرغداران
    و از آفت کشنده
4 او شما را با پرهای خود خواهد پوشاند،
    و زیر بالهای او پناه خواهی یافت.
    وفاداری او سپر و سنگر شما خواهد بود.
5از وحشت شب نخواهید ترسید،
    و نه تیری که روز به پرواز در می آید،
6 و نه آفتی که در تاریکی ساقه می‌زند،
    و نه طاعونی که در ظهر نابود می کند.
7 ممکن است هزار نفر در کنار شما بیفتند،
    ده هزار در دست راست شما
    اما به شما نزدیک نخواهد شد.
8 شما فقط با چشمان خود مشاهده خواهید کرد
    و عذاب ستمکاران را ببین.

9اگر بگویید: «خداوند پناهگاه من است.»
    و خداوند متعال را مسکن خود قرار می دهی،
10 هیچ آسیبی به شما نمی رسد،
    هیچ فاجعه ای به چادر شما نخواهد رسید.
11 زیرا او فرشتگان خود را در مورد شما امر خواهد کرد
    برای محافظت از شما در تمام راه های شما؛
12 تو را در دستان خود بلند خواهند کرد،
    تا پای خود را به سنگ نزنی.
13 شیر و کبرا را زیر پا می گذاری.
    شیر بزرگ و مار را زیر پا خواهی گذاشت.

14 خداوند می‌گوید: «چون او مرا دوست دارد، من او را نجات خواهم داد.
    من از او محافظت خواهم کرد، زیرا او نام من را می شناسد.
15 او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد.
    من با او در دردسر خواهم بود،
    من او را تحویل خواهم داد و او را گرامی خواهم داشت.
16 با عمر طولانی او را راضی خواهم کرد
    و نجات من را به او نشان دهم.»

یک ماجراجویی منحصر به فرد

من یک پاراگراف هستم اینجا را کلیک کنید تا متن خود را اضافه کنید و من را ویرایش کنید. به کاربران خود اجازه دهید شما را بشناسند.

دوست داشتنی توسط
دوستان و خانواده ها

مزمور 23
مزمور داوود.
1خداوند شبان من است، چیزی کم ندارم.
2 مرا در مراتع سرسبز می خواباند،
او مرا در کنار آب های آرام هدایت می کند،
3 او روح مرا تازه می کند.
او مرا در مسیرهای درست راهنمایی می کند
    به خاطر نامش
4 با اینکه راه می روم
    از طریق تاریک ترین دره،[a]
از هیچ بدی نمی ترسم،
    زیرا تو با من هستی
میله و عصای تو،
    آنها به من آرامش می دهند

5 شما پیش من سفره ای آماده می کنید
    در حضور دشمنانم
تو سرم را با روغن مسح کن.
    فنجانم لبریز می شود
۶ بی‌تردید نیکی و محبت تو به دنبال من خواهد آمد
    تمام روزهای زندگی من،
و در خانه خداوند ساکن خواهم شد
    برای همیشه.

Topics of the Marathon

 

     - Soon The Church Will Vanish 1 Thessalonians 5:13-18

 

     - Terrible Times In The Church 2 Timothy 3:1-5

 

     - Exodus From The Church 1 Timothy 4:1-3, Matthew 24:12

  

     - The Rise Of False Teachers 2 Timothy 4:3-4

      

 

     - The Mocking Of Jesus 2 Peter 3:3-4 

 

     - Mockers In The Church Jude 17-18

 

     - The Rise of Anti-Christ 2 Thessalonians 2:3-4; Rev 13:14-17

  

     - The Persecution Has Begun John 15:20; Matthew 24:9

      

برای ترکیه و سوریه دعا کنید

در 6 فوریه زلزله ویرانگر کشورهای ترکیه و سوریه را لرزاند. خسارات وارده و تلفات جانی بسیار زیاد است و گزارش های خبری اخیر از بیش از 40000 کشته در نتیجه آن یاد کرده اند. میلیون‌ها نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، خانه‌ها و ساختمان‌های بی‌شماری ویران شده و غیرقابل سکونت شده‌اند. تنها در ترکیه، تعداد قربانیان از 35000 نفر فراتر رفته است. در برنامه های زنده ما به ما بپیوندید تا برای برادران و خواهران خود در این کشورها دعا کنیم. ما در حال کار با شرکای محلی برای یافتن راه هایی برای ارسال پشتیبانی هستیم.

 

     - The Mocking Of Jesus 2 Peter 3:3-4 

 

     - Mockers In The Church Jude 17-18

 

     - The Rise of Anti-Christ 2 Thessalonians 2:3-4; Rev 13:14-17

  

     - The Persecution Has Begun John 15:20; Matthew 24:9

      

من یک گواهی هستم برای ویرایش من کلیک کنید و متنی اضافه کنید که چیزهای خوبی در مورد شما و خدمات شما می گوید.

ریک، 54

ABN Regional Directors.jpeg

ماهیگیری قرقره
گزارش ها

Listen Here.png
بث مباشر (6).png
بث مباشر (8).png
بث مباشر (5).png
English.png
Contact
bottom of page